FRÅN VILLATRÄDGÅRDAR TILL INDUSTRIMILJÖER & OFFENTLIGA RUM

Vi jobbar med alla typer av projekt i utemiljön och har referenser över stora delar av Sverige, men även internationellt. Nedan ser du ett urval av de projekt vi arbetat med.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller behöver referenser!

Skogsträdgården vid Vänern

Invid Vänerns strand växer ett nytt hem upp, inbäddat mellan trädstammarna i skogen. Beställarna önskade en utemiljö som speglade naturmarken runt tomten och hade några önskemål kring utformningen men var också väldigt öppna för inspel och nya idéer. Tillsammans kom vi fram till en gestaltning med inslag av ängsytor, återplacerad naturmark, ett växthus och traditionella gräsytor. Miljön är uppdelad i ett antal zoner av varierad karaktär och för olika syften, allt efter beställarnas önskemål.

Massbalans inom fastighet

Genom 3D-modeller kan vi snabbt anpassa utformningen för önskad massbalans inom projektet. Bilden visar en fastighet där den nya utformningen genererar fyllnadsmassor i gröna områden och schakt i röda områden, djupare färg indikerar större differens från befintlig situation. Det ger en snabb och enkel förståelse för hur nivåerna ändras i förslaget. I detta projekt kompletterade vi även bilden med volymer i tabellformat för att hjälpa kunden att kostnadsberäkna projektet.

Tillgänglighetsanpassning av entrén

Mitt i staden ligger denna bostad där beställaren önskade ett förslag för tillgänglighetsanpassing av sin entrémiljö. Inför platsbesöket tog vi fram ett antal handritade skisser för olika lösningar med varierande lutningar och utbredning vilka vi kunde diskutera tillsammans på plats. Under platsbesöket skapade vi en 3D-modell av den befintliga miljön som vi sedan kunde använda som underlag för fortsatt modellering av förslaget hemma på kontoret. Resultatet blev en kostnadseffektiv process med ett tydligt presenterat förslag på lösning som uppfyllde kundens önskemål.

VILL DU VETA MER?

Vi svarar på alla era frågor inom landskap, VA och mark. Har vi inte själva rätt kompetens hjälper vi gärna till med att leda er rätt. Inga frågor är för små eller för stora, så tveka inte att höra av dig!

KONTAKTA OSS